Έμπειρος εκπαιδευτής διδάσκει μαύρους μαθητές σε μια καυτή συνεδρία.