Ιαπωνικό βιβλίο αισθησιασμού με ερωτικές τεχνικές και πρακτικές.