Το πλύσιμο και το ξήρανση οδηγούν σε μια αισθησιακή συνάντηση.