Ένα ζωντανό πορτοκάλι οδηγεί σε έντονη ευχαρίστηση.