Alina zostaje przemoczona wodą przez węża w gorącej scenie.