Tắm rửa và sấy khô dẫn đến một cuộc gặp gỡ tình dục.