Lala Maylene đối đầu với con trai của Amo trong một cuộc gặp gỡ nóng bỏng.