Một cuộc gặp gỡ nóng bỏng giữa một người mẹ và bạn thân của con trai cô.