Âm hộ chật hẹp của Chikaki bị kéo dài bởi một con cặc to.