Thím múa gợi cảm cho thằng cháu, làm lộ ra những đường cong.